Energifönster

window-1197021Undersökningar har visat att dåligt isolerade fönster är en stor bov när det gäller att släppa ut värme. Ett vanligt problem är det som kallas kallras. Dålig isolering i fönstret gör att den inre rutan blir iskall. Som boende kommer man märka detta i form av obehag om man befinner sig i närheten. Värmen söker sig nämligen mot fönstret och det börjar kännas kallt. Resultatet blir ofta att man skruvar upp värmen lite extra, vilket i sin tur leder till ytterligare värmeförluster och högre uppvärmningskostnad. Alltså går det att spara mycket på uppvärmningskostnaden om fönstren har god isolering. Hur stor besparingen kan bli är individuellt, men det finns fall där ett byte av fönster har lett till att uppvärmningskostnaderna har minskat med uppemot 30%. Med andra ord kan ett fönsterbyte vara en god investering.

För alla fönster anges ett u-värde. Ju lägre u-värdet är, desto bättre isoleringsförmåga har fönstret. Ett energifönster är ett fönster som har ett u-värde på 1,2 eller lägre. Energifönster finns i flera olika klasser. Är u-värdet 0,9 eller lägre har energifönstret energiklass A. Till skillnad från u-värdet behöver inte energiklassen märkas ut, men många fönstertillverkare använder energiklassen för att marknadsföra sina fönster. Det beror på att allt fler kunder inte är enbart intresserade av att spara energi, utan de är också miljömedvetna. Ett fönster med väldigt lågt u-värde är också miljövänligt, eftersom det minskar energiförbrukningen. En annan term som är bra att känna till är transmittansvärde. Det anger i vilken utsträckning ett fönster släpper igenom ljus och värme utifrån.

Förutom allt detta spelar monteringen och tätningen roll. Det är en anledning till att vara försiktig med att själv montera fönster utan rätt kunskap. Misstag kan leda till dålig isolering och energisvinn. En professionell installatör ser till att ett energifönster monteras korrekt och uppfyller sin fulla potential. Se till att kontrollera tätningslister regelbundet. I längden lönar det sig.