3-glasfönster

window-1552052-1280x1280Vanliga fönster använder i regel två glasskivor. 3-glasfönster har istället tre glasskivor och är tjockare. En fördel med 3-glasfönster är att de är välkända för att ha en god värmeisolering. Detta fönsteralternativ är perfekt för den som har höga krav på en stor energibesparing. Särskilt viktigt är det för hus med stora fönster, eftersom energiförlusten till omgivningen annars blir stor. Vad som främst gör skillnaden mellan fönster med två glas och fönster med tre glas är det extra isolerande mellanrummet. Det är nämligen utrymmet mellan glasen som bidrar mest till den isolerande förmågan.

Det ska dock sägas att moderna fönster har hittat lösningar för att förbättra isoleringen, bland annat i form av gas mellan rutorna. På grund av detta har även moderna fönster med två glas förvånansvärt bra isolering, men för den som verkligen eftersträvar de allra bästa värmeisolerande egenskaperna är det tre glas med den typen av teknik som gäller. Fönstrets u-värde är ett mått på den värmeisolerande förmågan.

Ytterligare en konsekvens av tjockleken och det tredje skiktet är att oönskade ljud stängs ute. Den som bor nära en väg med tung trafik uppskattar till exempel skydd mot buller. 3-glasfönster har betydligt bättre ljuddämpning än vanliga fönster. Därför är de också ett attraktivt val för den som har fönster mot gator eller torg där det är livat på kvällar och nätter. På sommaren släpper 3-glas fönster in mindre värme från solen. Det bidrar till att hålla inomhustemperaturen nere.

Finns det några nackdelar med 3-glas fönster? Svaret är att de brukar vara dyrare, tyngre och tjockare än fönster med två glas. Likt alla fönster måste de också rengöras. Trots att fönstret har tre glas behöver putsar man i regel bara insidan och utsidan. Annars finns det inte mycket att anmärka på och 3-glas passar den som letar efter hög energibesparing, låg värmestrålning på sommaren och väldigt god ljudisolering.